ليفت و لمينت مژه و ابرو (1)

آموزش لیفت و لمینت مژه

سطح

مبتدی تا پبشرفته

مدت زمان

۷ جلسه 5 ساعت

اكستنشن مژه بخش آموزش صفر تاصد (1)

آموزش اکستنشن مژه

سطح

مبتدی تا پبشرفته

مدت زمان

۷ جلسه 5 ساعت